Studia Filmoznawcze, 34, 2013, ss.284

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

Download articleDownload article

Film i przemijanie

AbstractDownload articleDownload article

Tęsknota za kimś, kogo nie ma

AbstractDownload articleDownload article

O przemijaniu mitu — "Mad Men" i kres „amerykańskiej niewinności”

AbstractDownload articleDownload article

Śmierć w Nevadzie. Uwagi na marginesie ostatniej roli Johna Wayne’a

AbstractDownload article

Przemijanie Zachodu. Nostalgia w filmach Sama Peckinpaha

AbstractDownload articleDownload article

Nietrwałość jako kategoria estetyczna w sztuce japońskiej

AbstractDownload articleDownload article

Ojczyzna, ojcowizna, starość i śmierć. Bolesne pożegnania z naturą i tradycją we współczesnym kinie islandzkim

AbstractDownload articleDownload article

Kino, polityka i apokalipsa

AbstractDownload articleDownload article

Przeznaczenie, pokusa, przekleństwo. (Nie)przemijanie w filmach wampirycznych przełomu XX i XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

Przemijanie świata Aleksandra Sokurowa

AbstractDownload articleDownload article

Egzystencja człowieka i jego przemijanie w twórczości Stanisława Lenartowicza

AbstractDownload articleDownload article

Bohater filmowy jako aktor: czas i tożsamość

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Książka "Skolimowski. Przewodnik Krytyki Politycznej" wraz z jej cieniami i blaskami

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Kamil Minkner — "O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią"

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Różne twarze awangardy

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Tropienie świata, czyli "Obok kanonu" Andrzeja Gwoździa

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Dźwiękowa percepcja obrazu. Michel Chion, "Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie"

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Arkana Nowej Przygody

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Ewy Fiuk "Inicjacje, tożsamość, pamięć. Kino niemieckie na przełomie wieków"

AbstractDownload articleDownload article

Recension des Buches "Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej" / Recenzja książki "Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej"

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout