Studia Filmoznawcze, 35, 2014, ss.320

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

Download articleDownload article

Kino w podróży. Sytuacja ukraińskiej kinematografii po 1991 roku

AbstractDownload articleDownload article

Mykoła Maszczenko — nieznany klasyk ukraińskiego kina

AbstractDownload articleDownload article

Kim pan jest, panie Łoźnica?

AbstractDownload articleDownload article

„Звeнигopa”: oвoлoдiння історичним часoм

AbstractDownload articleDownload article

"Wyspa", "Car" i "Dyrygent": Biblia oczami Pawła Łungina

AbstractDownload articleDownload article

Horror genre in national cinemas of East Slavic countries

AbstractDownload articleDownload article

"Aelita" Jakowa Protazanowa w „złotym dziesięcioleciu” Nowej Polityki Ekonomicznej

AbstractDownload articleDownload article

Gorzki uśmiech Gagarina, czyli rosyjskie kino rozprawia się z pewnym sowieckim mitem

AbstractDownload articleDownload article

W drodze do gwiazd — film fantastycznonaukowy w Związku Radzieckim w dobie wyścigu w kosmos na przykładzie twórczości Pawła Kłuszancewa

AbstractDownload articleDownload article

Recepcja współczesnego kina rosyjskiego w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Na progu śmierci. O liminalności w "Samotnym głosie człowieka" Aleksandra Sokurowa

AbstractDownload articleDownload article

Šarūnas Bartas — w izolacji

AbstractDownload articleDownload article

Wszędzie i nigdzie…, a jednak w Europie. Kilka uwag o Essential Killing Jerzego Skolimowskiego

AbstractDownload articleDownload article

"Maria" Antoniego Malczewskiego w świetle współczesnych koncepcji „syndromu wypalenia”. Próba nowego odczytania

AbstractDownload articleDownload article

Artysta w zwierciadle sztuki. Recenzja książki Seweryna Kuśmierczyka: "Księga filmów Andrieja Tarkowskiego"

AbstractDownload articleDownload article

Katalog surrealistycznych przedmiotów Waleriana Borowczyka. Recenzja książki Jakuba Mikurdy i Jakuba Woynarowskiego: "Corpus Delicti", Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawa-Kraków 2013, ss. 96

AbstractDownload articleDownload article

O odwilży i jej następstwach. Recenzja książki Joanny Wojnickiej: "Dzieci X Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956–1968", Universitas, Kraków 2012, ss. 478

AbstractDownload articleDownload article

Między narcyzmem a histerią. Recenzja książki Sebastiana Jagielskiego: "Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym"

AbstractDownload articleDownload article

Inny horyzont? Wokół książki Tadeusza Sobolewskiego: "Kino swoimi słowami"

AbstractDownload articleDownload article

Articles

Gawęda o starym kinie. Recenzja książki Stanisława Janickiego: "Odeon. Felietony filmowe", Olszanica 2013

AbstractDownload articleDownload article

Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografi a twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa — omówienie książki Magdaleny Kempnej-Pieniążek

AbstractDownload articleDownload article

Strategie, warianty, rozpoznania. Omówienie książki "Shakespeare i kino..." Olgi Katafiasz

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout