Studia Filmoznawcze, 37, 2016, ss.276

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Articles

Błękitne powidoki, błękitne przeczucia. Zamiast wprowadzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.1

Download articleDownload article

Блакитні відблиски, блакитні передчуття. Замість передмови

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.2

Download articleDownload article

Передмова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.3

Download articleDownload article

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.4

Download articleDownload article

Польща в українському кіно

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.5

AbstractDownload articleDownload article

Polska w kinie ukraińskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.6

AbstractDownload articleDownload article

Tematyka ukraińska w powojennym polskim filmie fabularnym do 1989 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.7

AbstractDownload articleDownload article

Українська тематика у повоєнному польському ігровому кіно до 1989 року

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.8

AbstractDownload articleDownload article

Helena porwana albo Relacje polsko-ukraińskie w Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.9

AbstractDownload articleDownload article

Гелена викрадена або Польсько-українські зв’язки у «Вогнем і мечем» Єжи Гофмана

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.10

AbstractDownload articleDownload article

Bliscy nieznajomi. Obraz Ukrainy w polskim kinie po 1989 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.11

AbstractDownload articleDownload article

Близькі незнайомці. Образ України в польському кіно після 1989 року

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-116X.37.12

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout