Articles

Maciej Gorczyński

Articles

Różne stany doskonałości. Proboszcz z Ambricourt według Bernanosa i Bressona

AbstractDownload article

Ryzyko opłacalne. O książce "Możliwość i konieczność w kulturze: idee, narracje, interpretacje", red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, ss. 248

AbstractDownload article

Ideologia w literaturze, teorii literatury i "metateorii"

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout