Articles

Agnieszka Sycińska

Articles

"Surcos" ("Bruzdy"), czyli film czarny wobec hiszpańskiej rzeczywistości powojennej

AbstractDownload article

Tragedia przy głównej ulicy. "La senorita de Trevélez" Carlosa Arnichesa według Juana Antonio Bardema

AbstractDownload article

Recenzja: A. Helman, Ten smutek hiszpański. Konteksty twórczości filmowej Carlosa Saury

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout