Articles

Mariola Marczak

Articles

THE ANIMATED FABLE FOR CHILDREN AND THE LITERARY TRADITION AS EXEMPLIFIED BY THE 64 ZOO LANE (SF 33, 2012)

Download article

Mykoła Maszczenko — nieznany klasyk ukraińskiego kina

AbstractDownload article

Bajka animowana dla dzieci wobec tradycji literackiej, na przykładzie serialu Małe zoo Lucy

AbstractDownload article

Polski film hagiograficzny jako forma komunikowania wiary. Komunikacyjna funkcja struktur genologicznych współczesnego polskiego filmu hagiograficznego

AbstractDownload article

Filmowe czytanie Szekspira. Adaptacja jako interpretacja. O książce "Lustra i echa. Filmowe adaptacje dzieł Williama Shakespeare’a", red. O. Katafiasz, Kraków 2017, ss. 434

AbstractDownload article

Recenzja: "Dekalog" Kieślowskiego pod lupą teologa, czyli o możliwościach i zaletach teologii filmu

AbstractDownload article

Recenzja: „Kino Dalekiego Wschodu” — panorama z serią zbliżeń

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout