Articles

Maciej Bobula

Articles

Na progu śmierci. O liminalności w "Samotnym głosie człowieka" Aleksandra Sokurowa

AbstractDownload article

O odwilży i jej następstwach. Recenzja książki Joanny Wojnickiej: "Dzieci X Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956–1968", Universitas, Kraków 2012, ss. 478

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout