Recenzja: Prezentacja książki Bruce’a Blocka "Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych"

Monika Czepielewska

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Studia Filmoznawcze

32, 2011

Pages from 211 to 216

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout