„Miłość jest na dnie wszystkiego, co się na świecie dzieje”. "Matka Joanna od Aniołów" Jerzego Kawalerowicza jako przykład adaptacji filmowej

Agnieszka Przepiórska-Kotkowska

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Studia Filmoznawcze

30, 2009

Pages from 73 to 90

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout