Recenzja: Z ziemi włoskiej do Polski... i z powrotem. O książce "Polsko-włoskie kontakty filmowe", red. A. Miller-Klejsa, M. Woźniak, Łódź 2014, ss. 216

Piotr Czerkawski

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Studia Filmoznawcze

36, 2015

Pages from 311 to 317

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout