Ryzyko opłacalne. O książce "Możliwość i konieczność w kulturze: idee, narracje, interpretacje", red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, ss. 248

Maciej Gorczyński

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Studia Filmoznawcze

39, 2018

Pages from 191 to 197

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout