Women’s Novels, Women’s Movies

  1. Thomas Leitch

Abstract

Feministyczne powieści, feministyczne filmy

Hollywoodzkie filmy feministyczne – dla silnych niewiast i o silnych bohaterkach, stawiających czoła trudnościom związanym z byciem kobietą – przedstawiają problemy dotykające kobiety w dwudziestowiecznej Ameryce poprzez dialektykę współczucia i ironii pod adresem ich walczących heroin. Stella Dallas (1937), Zostaw ją niebiosom (1945) oraz obydwie wersje Imitacji życia (1934, 1959) powołują swoje bohaterki do życia i ustanawiają ich punkt widzenia przez połączenie intymności i ironicznego dystansu w sposób, który pozwala te sprzeczne ze sobą techniki oraz postawy przez nie sygnalizowane zintensyfikować. Autor artykułu docieka sposobów, w jakie wymienione filmy ustanawiają ową kombinację syntonii i rezerwy, podkreślając zakorzenienie tej dialektyki w bestselerowych powieściach kobiecych, których te cztery filmy są adaptacjami. Wszystko po to, by dowieść, iż dwudziestowieczna amerykańska fiction, literacka (powieściowa) czy filmowa, charakteryzuje się nieredukowalną, ale produktywnie ambiwalentną postawą wobec swoich heroin.

Product unavailable

This article

Studia Filmoznawcze

29, 2008

Pages from 55 to 71

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout