Recenzja: The Western and the Indian „Raison D’être”

  1. Joanna Perzyna

Abstract

 

THE WESTERN AND THE INDIAN RAISON D’ÊTRE

The article is a review of Western i Indianie. Filmowe wizerunki rdzennych Amerykanów w kinie amerykańskim do końca lat siedemdziesiątych XX wieku (Western and the Indians: Cinematic Images of Native Americans from the Beginning to the 1970s) by Sławomir Bobowski (2015). Taking his clues from Tzvetan Todorow, Bobowski traces the major stages in the evolution of Hollywood’s de­pictions of Native Americans: from the savage, to the noble savage, to the good Indian and aman who lives in harmony with nature.


WESTERN I INDIAÑSKIE RAISON D’ÊTRE

Artykuł jest recenzją książki Western i Indianie. Filmowe wizerunki rdzennych Amerykanów w kinie amerykańskim do końca lat siedemdziesiątych XX wieku autorstwa Sławomira Bobowskiego (2015). Wziąwszy główne koncepty od Tzvetana Todorova, Bobowski analizuje prymarne fazy ewolucji hol­lywoodzkich obrazów rdzennych Amerykanów: od dzikusa do szlachetnego Indianina i człowieka ży­jącego w harmonii z naturą.
                                                                                              Przeł. Kordian Bobowski

 

Download article

This article

Studia Filmoznawcze

38, 2017

Pages from 179 to 183

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout