The casualty of Jewish-Polish polemics: Revisiting Andrzej Wajda’s Korczak (1990)

  1. Marek Haltof

Abstract

OFIARA POLEMIKI POLSKO-ŻYDOWSKIEJ. POWRÓT DO KORCZAKA (1990) ANDRZEJA WAJDY

Tekst Marka Haltofa Ofiara polemiki polsko-żydowskiej. Powrót do „Korczaka” (1990) Andrzeja Wajdy omawia polityczny aspekt pierwszego filmu Wajdy, który powstał po transformacji ustrojowej. Wcześniej reżyser zrealizował wiele filmów poświęconych Holokaustowi i relacjom polsko-żydow-skim. Niektóre z jego dzieł spotkały się z krytyką, często niezasłużoną, stając się zakładnikami polity-ki i „ofiarami polsko-żydowskich polemik” — jak pisze o Korczaku Lawrence Baron. Artykuł przy-bliża historię powstania filmu, sposób przedstawiania postaci Korczaka jako polskiego i żydowskiego bohatera oraz kontrowersje, jakie ten film, a zwłaszcza jego finałowa scena, wzbudził we Francji.

 

Download article

This article

Studia Filmoznawcze

39, 2018

Pages from 53 to 66

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout